תחתית לסיר חם

תחתית לסיר חם משטח להנחה מתחת לסיר חם

המחיר - 44 ש"ח

לרכישה