תחתית לסיר חם

תחתית לסיר חם משטח להנחה מתחת לסיר חם

המחיר - 440 ש"ח

לרכישה