ניר אוריגמי

ניר אוריגמי 40 ניירות בדוגמאות שונות להתנסות בקיפול ויצירה. הניירות בגודל 10 10X ס"מ.

לרכישה