תשעה יעדים חקלאיים, שבע שכונות, חמישה מסלולי קייק, שלוש עיירות,

הרבה גשרים אבל רק אחד שעשה מהפכה