מיומנה של מנטרת פרפרים

בנובמבר 2020 הצטרפתי כמתנדבת לתכנית הלאומית לניטור פרפרים. רוב המתנדבים פועלים בקבוצות, ופעילותם נתמכת באמצעות הכשרה שמקבלת הקבוצה וקשר עם חבריה. במקביל, פתחתי יומן לתעד מפעם לפעם את החוויות שלי מפעילות הניטור ומההשתתפות בפעילויות של הקבוצה. מעניין איך יתפתח היומן עם הזמן.