אמנות - עם ו' או בלעדיה ; מהיצירה של בעל המלאכה ועד לאמנות המוזיאלית