הלכתי לבקר בקנים של אחרים

האפור של פורטו

פוסט אורח בגריי טיימס

לאן לטייל בסוכות - כתבה ב-Mako,

בשותפות עם בלוגריות - קולגות 

קמפינג בצמרות העצים בצרפת

פוסט אורח בפרנקופילים אנונימיים

שותפות במגזין ארזת לבד ביחד עם

רבקה קופלר ומיכל בן ארי מנור