Collaboration with GoVilnius tourist board
 

באפריל 2019 יצאתי עם קבוצת בלוגריות לווילנה, בירת ליטא במסגרת סיור שיזמה וארגנה מיכל בן ארי מנור, בעלת הבלוג רואה עולם וצוות לשכת התיירות של וילנה.

Collaboration with Pomorski tourist board and Ryanair company
 

במאי 2018 יצאתי עם קבוצת בלוגריות לגדנסק (צפון פולין). גם את הסיור הזה יזמה וארגנה מיכל בן ארי מנור, בעלת הבלוג רואה עולם.

היינו אורחות של לשכת התיירות של מחוז פומרניה ושל חברת התעופה ריינאייר